ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نرسیدنی

لغت‌نامه دهخدا

نرسیدنی . [ ن َ رَ / رِ دَ ] (ص لیاقت ) که نمی رسد. که واصل نمی شود. مقابل رسیدنی . رجوع به رسیدنی شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما