ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نرسیة

لغت‌نامه دهخدا

نرسیة. [ ن َ سی ی َ ] (ص نسبی ) منسوب به نرس که دهی است در عراق عرب . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
- ثیاب نرسیة ؛ که در نرسی بافته شده باشد. (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما