ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نرسیانة

لغت‌نامه دهخدا

نرسیانة. [ ن ِ ن َ ] (ع اِ) واحد نرسیان . (یادداشت مؤلف ) (منتهی الارب ). رجوع به نرسیان شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما