ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نرسه

لغت‌نامه دهخدا

نرسه . [ ن َ س ِ ] (اِخ ) رجوع به نرسی بن بهرام ش-ود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما