ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نردین

لغت‌نامه دهخدا

نردین . [ ن َ ] (اِخ ) نام شهرکی است از خراسان نزدیک به چمن کالپوس ، در فضائی وسیع واقع است ، قلعه ای دارد متین و چهارصد خانوار در آن سکونت دارد. سه قلعه در اطراف آن است و نیم سنگ آب دارد که زراعت می کنند.(از انجمن آرا). رجوع به نردین مذکور در زیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ