ترجمه مقاله

ندوة

لغت‌نامه دهخدا

ندوة.[ ن ُدْ وَ ] (ع اِ) آبشخور شتر. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). آب خوردن گاه شتر. (فرهنگ خطی ).
ترجمه مقاله