ترجمه مقاله

ندوئیه

لغت‌نامه دهخدا

ندوئیه . [ ن َ ئی ی ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان بم با 80 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقاله