ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ندام

لغت‌نامه دهخدا

ندام . [ ن ُدْ دا ] (ع ص ، اِ) ج ِ نادم . رجوع به نادم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ