ترجمه مقاله

نحبة

لغت‌نامه دهخدا

نحبة. [ ن ُ ب َ ] (ع اِ) قرعه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).
ترجمه مقاله