ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناگماریدن

لغت‌نامه دهخدا

ناگماریدن . [ گ ُ دَ ] (مص منفی ) ناگماردن . رجوع به ناگماردن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ