ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناگسترده

لغت‌نامه دهخدا

ناگسترده . [ گ ُ ت َ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) غیرمنبسط. پهن ناکرده . نگسترده . مقابل گسترده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ