ناژدنی

لغت‌نامه دهخدا

ناژدنی . [ دَ ] (ص لیاقت ) نیاژدنی . مقابل آژدنی . که درخور آژدن نیست .
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما