ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نانهفته

لغت‌نامه دهخدا

نانهفته . [ ن ُ / ن ِ / ن َ هَُ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) هویدا. ظاهر. بارز. آشکار. واضح . برملا. روشن . لائح . نانهان . نامستور. غیرمستتر. نامخفی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ