ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامحصول

لغت‌نامه دهخدا

نامحصول . [ م َ ] (ص مرکب ) به دست نیامده . تحصیل ناشده . حاصل نشده : هیچ مقصود مفقود نماند و هیچ مأمول نامحصول نگردد. (سندبادنامه ص 64).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ