ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناصریة

لغت‌نامه دهخدا

ناصریة. [ ص ِ ری ی َ ] (اِخ ) شهری است در عراق در سفلای رود فرات . (از اعلام المنجد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ