ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناشرة

لغت‌نامه دهخدا

ناشرة. [ ش ِ رَ ] (اِخ ) ابن سمی الیزنی المصری . زمان پیغمبر اسلام رادرک کرد. وی از عمر و ابوعبید و جز آن دو روایت کند. (از حسن المحاضره فی اخبار مصر و القاهره ص 107).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ