ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناشرة

لغت‌نامه دهخدا

ناشرة. [ ش ِ رَ ] (ع اِ) پی درون و بیرون رش دست و بازو. و یا رگ بازو، و پی درون ذراع یا بیرون آن . ج ، نواشر .(منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) . رگ اندرون ساق دست . (مهذب الاسماء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ