ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناشرة

لغت‌نامه دهخدا

ناشرة. [ ش ِ رَ ] (اِخ ) قریه ای است در ناحیه ٔ بجانه از بلاد اندلس . رجوع به الحلل السندسیه ج 1 ص 180 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ