ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسازواری

لغت‌نامه دهخدا

ناسازواری . (حامص مرکب ) مخالفت . (دهار). مخالفت . عدم موافقت . اختلاف . منازعت . سرکشی . عدم اطاعت . (ناظم الاطباء). || تباین . بینونت . تنافی . منافات . عدم توافق . تضاد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ