ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نازپری

لغت‌نامه دهخدا

نازپری . [ پ َ ] (اِخ ) نام دختر پادشاه خوارزم است که در حباله ٔ بهرام گور بود. (برهان قاطع) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از رشیدی ) (از شمس اللغات ). از اشخاص منظومه ٔ هفت پیکر نظامی :
دخت خوارزم شاه نازپری
کش خرامی بسان کبک دری .

نظامی .


رجوع به هفت پیکر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ