ترجمه مقاله

نادن

لغت‌نامه دهخدا

نادن . [ دِ ] (اِخ ) (1858- 1881 م .) کنستانس کارولین . شاعره ٔ انگلیسی است .
ترجمه مقاله