ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناخص

لغت‌نامه دهخدا

ناخص . [ خ ِ ] (ع ص ) گنده پیر لاغر ترنجیده پوست از پیری . (آنندراج ) (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). آن که از پیری نزار شده باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ