ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناخشکیده

لغت‌نامه دهخدا

ناخشکیده . [ خ ُدَ / دِ ] (ن مف مرکب ) تر و تازه . که خشکیده نیست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ