ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناخشنود شدن

لغت‌نامه دهخدا

ناخشنود شدن . [ خ ُ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) سخط. (دهار) (تاج المصادر بیهقی ). ناراضی شدن . خشمگین شدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ