ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نابونصر

لغت‌نامه دهخدا

نابونصر. [ ن َص ْ ص َ ] (اِخ ) پادشاه بابل بود و از 747 تا 734ق . م . بر آن سرزمین حکومت کرد. (از قاموس الاعلام ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ