ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نابرهندسه

لغت‌نامه دهخدا

نابرهندسه . [ ب َ هَِ دَ / دِ س َ / س ِ ] (ص مرکب ) برخلاف قانون هندسه . (ناظم الاطباء). || بی قاعده . بی نظم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ