ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نابجایگاه

لغت‌نامه دهخدا

نابجایگاه . [ ب ِ ] (ص مرکب ) نابجا. نابجای . نه بجای خود. نامناسب . ناسزا. ناسزاوار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ