ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میمند

لغت‌نامه دهخدا

میمند. [ م َ م َ / م ِ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان فارغان بخش سعادت آباد شهرستان بندرعباس ، واقع در 60هزارگزی شرقی حاجی آباد. سکنه ٔ آن 206 تن . آبش از چشمه و رودخانه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ