ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میمند

لغت‌نامه دهخدا

میمند. [ م َ م َ / م ِ م َ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکز دهستان میمند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد، واقع در 36هزارگزی شمال خاوری فیروزآباد که با یک راه فرعی به شوسه ٔ فیروزآباد - شیراز در تنگ آب مربوط است . هوایش معتدل . آبش از چشمه و قنات . جمعیت آن 3319 تن است و حدود 60باب دکان و مغازه و دستگاههای گلاب و عطرکشی فراوان دارد و یکی از مراکز عمده ٔ صدور گلاب و عطر کشمش و بادام و لبنیات است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ