ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میمند

لغت‌نامه دهخدا

میمند. [ م َ م َ / م ِ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع در 32هزارگزی غربی اردبیل . آب و هوا: کوهستانی . هوایش معتدل . تعداد سکنه 394 تن . آبش از چشمه . محصولش غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ