ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میمنت داری

لغت‌نامه دهخدا

میمنت داری . [ م َ / م ِ م َ ن َ ] (حامص مرکب ) شگون داری . حالت و کیفیت شگون دار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ