ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میرنا

لغت‌نامه دهخدا

میرنا. (اِخ ) دهی است از دهستان نائیج بخش نور شهرستان آمل ، واقع در 11 هزارگزی باختری آمل با 80 تن جمعیت . آب آن از رودخانه و راه آن مالرو است . مردم عموماً در تابستان به ییلاق گزنا می روند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ