ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میرعبدا

لغت‌نامه دهخدا

میرعبدا. [ ع َ دُل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است از بخش پشت آب شهرستان زابل ، واقع در 11هزارگزی بنجار با 250 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ هیرمند و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ