ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میخکده

لغت‌نامه دهخدا

میخکده . [ ک َ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) ضرابخانه و دارالضرب . (ناظم الاطباء) (از برهان ). خانه ای که در آن سکه زنند و آن را دارالضرب و ضرابخانه نیز گویند. (انجمن آرا). دارالضرب . (آنندراج ).سراضرب . ضرابخانه . درم سرای . دارالسکه . سکه خانه . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به ضرابخانه و دارالضرب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ