ترجمه مقاله

موکتة

لغت‌نامه دهخدا

موکتة. [ م ُ وَک ْ ک ِت َ ] (ع ص ) موکت . غوره ٔ خرمای خجک سیاه برآورده . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). و رجوع به موکت شود.
ترجمه مقاله