ترجمه مقاله

مؤمل

لغت‌نامه دهخدا

مؤمل . [ م ُ ءَم ْ م َ] (اِخ ) ابن امیل . شاعری از کوفه بود و عصر اموی رادرک کرد و در عصر عباسی شهرت یافت . در پایان عمر نابینا شد و در حدود سال 190 هَ . ق . درگذشت . (از الاعلام زرکلی ). و رجوع به البیان و التبیین ج 3 ص 61 شود.
ترجمه مقاله