ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤطم

لغت‌نامه دهخدا

مؤطم . [ م ُ ءَطْ طَ ] (ع ص ) محفوظ. (ناظم الاطباء).مستور. (از اقرب الموارد). پوشیده شده . (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ