ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤطم

لغت‌نامه دهخدا

مؤطم . [ م ُءْ طِ ] (ع ص ) بندکننده ٔ در. (از منتهی الارب )(از ناظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد) (از قاموس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ