ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤصل

لغت‌نامه دهخدا

مؤصل . [ م ُ ءَص ْ ص ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از تأصیل . ریشه کننده و ثابت شونده . || آنکه سرفراز میکند و طلب می کند سرفرازی را. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ