ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤزر

لغت‌نامه دهخدا

مؤزر. [ م ُ ءَزْ زَ ] (ع ص ) نعت مفعولی از تأزیر. رجوع به تأزیر شود. || نصر مؤزر؛ یاری و اعانت کافی و بسیار. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از آنن-دراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ