ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤزرة

لغت‌نامه دهخدا

مؤزرة. [ م ُ ءَزْ زَ رَ ] (ع ص ) نعجة مؤزرة؛ میش دست و پا سیاه که گویا ازار سیاه پوشیده است . (از منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ