ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤجة

لغت‌نامه دهخدا

مؤجة. [ م َ / م ُ ئو ج َ ] (ع مص ) شور و تلخ گردیدن آب . (منتهی الارب ، ماده ٔ م ٔج ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ