ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤثم

لغت‌نامه دهخدا

مؤثم . [ م ُ ءَث ْ ث َ ] (ع ص ) گناهکار و مجرم . (آنندراج ) (غیاث ). گناهکار خوانده شده . (از اقرب الموارد) :
توبه گویی فال بد چون می زنی
پس تو ناصح را مؤثم می کنی .

مولوی .


رجوع به اثم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ