ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤثم

لغت‌نامه دهخدا

مؤثم . [م ُءْ ث ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از اثام . در گناه افکننده . (آنندراج ). آن که کسی را در گناه می افکند و ترغیب بر گناه می کند. (ناظم الاطباء). رجوع به اثام شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ