ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤثم

لغت‌نامه دهخدا

مؤثم . [ م ُ ءَث ْ ث ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از تأثیم . تهمت زننده و بهتان زننده و ملامت کننده . (ناظم الاطباء). گنهکار خواننده کسی را. (از اقرب الموارد). رجوع به تأثیم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ