ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤثمة

لغت‌نامه دهخدا

مؤثمة. [ م ُءْ ث ِ م َ ] (ع ص ) مؤنث مؤثم . (یادداشت مؤلف ). رجوع به مؤثم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ