ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مؤتم

لغت‌نامه دهخدا

مؤتم . [ م ُءْ ت َم م ] (ع ص ) نعت فاعلی از ائتمام . (از منتهی الارب ، ماده ٔ ام م ).قصدکننده . (از ناظم الاطباء). رجوع به ائتمام شود. || اقتداکننده . (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
- مؤتم به ؛ قصد کرده شده .
- || اقتدا کرده شده و مقتدا. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ