ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مولی

لغت‌نامه دهخدا

مولی . [ م َ لی ی ] (ع ص ) کودکی که بر او ولی گمارده باشند. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ