ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موشمی

لغت‌نامه دهخدا

موشمی . [ ش ِ ](اِخ ) دهی است از شهرستان بهبهان واقع در 5 هزارگزی خاوری قلعه رئیسی با 150 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ