ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موشان

لغت‌نامه دهخدا

موشان . (اِخ ) دهی است از دهستان زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور واقع در 90 هزارگزی خاور قدمگاه با 680 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن ماشین رو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ